Septembris

2019gada rudens

Kompetences.....

Pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis" jaunais mācību gads jau rit pilnā sparā ar jaunu mācību programmu un jaunu mācību pieeju - kompetencēs balstītu izglītību.Tātad mācību saturā viss mainījies, bērniem tiek dota iespēja mācīties iedziļinoties - domāt, praktiski pētīt,sadarboties un prast novērtēt savu darbību. Jaunajā izglītības procesā bērns vingrinās, kļūdās(mācās no kļūdām), organizē un plāno savu darbību, kā rezultātā pats paplašina savu pieredzi.

Bērnu izglītošanās notiek visas dienas garumā gan organizētās rotaļnodarbībās, gan ģērbjoties, gan spēlējoties, gan grābjot lapas, kārtojot mantas un mācību materiālus un vēl un vēl...

Jaunajā izglītības procesā ļoti svarīgs moments-sevišķs atbalsts gaidāms no vecākiem, katru dienu uzzināt no grupas skolotājas -kāda ir aktuālā tēma, ko mans bērns šodien apguva jaunu, kas manam bērnam interesē un ir svarīgi. Kopīgi ar skolotāju analizēt panākumus un grūtības un rast kopīgu risinājumu problēmām. Vecākiem ieteikums -  ārpus bērnudārza atbalstīt bērna patstāvību, dot iespēju bērnam pašam "darīt" - griezt, siet, skrūvēt, sist ar āmuru, rāpties kokā, bradāt pa sniega kupenu, pašam kārtot savu darba vietu,  pašam ģērbties un rūpēties par savu higiēnu, atbildēt par savu darbību un rīcību.

Ja  redzat bērnus bradājam pa peļķēm lietus laikā, melnā tumsā viņi spēlējas rotaļlaukumā, mazuļi aizgājuši "tik tālu" no bērnudārza,ka apkārtējiem liekas ,kā tiks atpakaļ,un ejot pa trotuāru, neiet kā ierindas skatē, vienā solī.....tā ir jaunā ,kompetencēs balstīta izglītība- bērnu zināšanas,prasmes un attieksme un prasme risināt problēmas reālās dzīves situācijās!

Arī svētkus vairs nesvinēsim kā agrāk,vairs nebūs "atskaites" koncerts. Kā bērni un vecāki izlems, tā svinēsim,piemēram, Ziemassvētkos pārgājiens uz mežu, Māmiņu dienā izbrauciens ar riteņiem...

Tāda ir un būs mūsu darbība "Sprīdītī"-ejam laikam līdzi.

Līdz ar jauno izglītības saturu piedāvāsim bērniem iespējami dažādas pieredzes, atbalstīsim bērnu patstāvību un atcerēsimies , ka visa dzīve ir mācīšanās!

zx11

Metodiķe Aija

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA