Jaunais mācību procesā

 

Svarīgākās pārmaiņas šajā mācību gadā

-Bērni pirmsskolā atbilstoši vecumam ar rotaļu palīdzību iepazīst sevi, dabu, sabiedrību,

 kā arī attīsta vērtībās balstītus ieradumus.

-Pirmsskolas vecumā bērns ir kā pētnieks un darītājs. Viņš ar skolotāja atbalstu konstruē savas zināšanas, un tā veido izpratni, gūst pieredzi, apgūst dažādas pamata un vispārīgās prasmes –skaitīt un salīdzināt, līmēt un griezt. stāstīt un klausīties, mācīties uzvesties, apzināties sevi, sadarboties.

-Pirmsskolā bērns mācās nepārtraukti: ikdienas situācijās, savstarpējās attiecībās ar citiem bērniem un pieaugušajiem, patstāvīgās un skolotāja organizētās nodarbībās, pastaigās, izbraukumos, gatavojot maltītes un svinot svētkus.

-Lai tas notiktu, skolotājs mērķtiecīgi veido daudzveidīgus uzdevumus un mācību materiālus, atbilstoši iekārto vidi. Skolotājs līdzdarbojas un novērtē bērna sniegumu un attīstību, palīdz, ja nepieciešams. Bērns darbojas kopā ar skolotāju, uzklausa viņu, taču vienlaikus domā un dara pats, apzinās, ko vēlas paveikt un sasniegt.

Vecāku iesaiste pirmsskolā

Kā vecāki var atbalstīt bērnu un viņa mācīšanos?

·Interesēties par to, ko bērns mācās, pārrunāt to;

·Veidot sadarbības attiecības ar skolotājiem;

·Atbalstīt un veidot bērna patstāvību;

·Atbalstīt bērna intereses un jautājumus;

·Mērķtiecīgi pavadīt laiku kopā ar bērnu;

·Izmantot ikdienas situācijas, lai mācītos;

·Modelēt pozitīvu uzvedību, zinātkāri un pozitīvu attieksmi pret mācīšanos.

vairāk informācijas skola 2030.lv

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA