Darbinieku saraksts

Darbinieku saraksts

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde

„Sprīdītis”

2021./2022.m.g.

N.,P.K.

Vārds, uzvārds

Amats

1

A.Apeine

metodiķe

2

L.Kanča

sp/mūz.sk

3

I.Mestere

vad.

4

O.Onckule

skolotāja

5

M.Kanča

skolotāja

6

M.Mestere

skolotāja

7

I.Poļaka

skolotāja

8

I.Kanča

skolotāja

9

M.Kļaviņa

skolotāja

10

N.Upeniece

skolotāja

11

I.Vaška

skolotāja

12

L. Skurule

skolotāja

13

K.Spridzāne

Sk, logop

14

Ā.Rudzgaile

sk. palīgs

15

I.Šuste

sk. palīgs

16

I.Zalāne

sk. palīgs

17

M.Zepa

sk. palīgs

18

D.Tuča

sk. palīgs

19

G.Kokare

skolotāja

20

I.Stepanovs

pavārs

21

L.Strode

pavāre

22

A.Kanča

medmāsa

23

S.Trušēle

veļas pārzine

24

S.Ūzuliņa

saimn.pārz.

25

L.Putniņa

apkopēja,

26

V. Upīte

sētniece

27

I.Golubcova

skolotāja

28

A.Vucina

skolotāja

29

I.Vulāne

Lietv.sekr.

30

J.Sondors

Remontstr.

31 S.Zvaigzne Sk.palīgs

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA