Darbinieki un darba laiki

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”

2019/2020 m. g. darbinieku darba grafiks

Vadītājai darba laiks – 40 stundas nedēļā (Administrācijas darba laiks (ADL):

katru darba dienu  (830-1230; 1300-1700)

Apmeklētājus pieņem otrdienās no plkst. 1000- 1200,ceturtdien no plkst.1400 – 1600

vai iepriekš piesakoties pa telefonu 29342315

Izglītības iestādes metodiķis katru darba dienu no 830 – 1300 , 1330 – 1700

Apmeklētājus pieņem iepriekš piesakoties pa telefonu 26547317

Pirmsskolas izglītības skolotājs 40 stundas nedēļā - skatīt darba grafiku.

Pirmsskolas izglītības mūzikas un sporta skolotāja 40 stundas nedēļā  

katru darba dienu no 830-1230; 1300-1630 tai skaitā gatavošanās nodarbībām 4 stundas

nedēļā apmeklētājus pieņem iepriekš piesakoties pa telefonu 26908886

  1.  Skolotājs logopēds  0,8 darba likme ar 3- 5 gadīgajiem bērniem 24 stundas nedēļā
  2. C. P. 830-1230 un 1530  - 1730 sadarbojoties ar 3 - 5 gadu vecuma grupu skolotājām un vecākiem.
  1. 1530-1730 un sadarbojoties ar 3 - 5 gadu vecuma grupu skolotājām un vecākiem.

Apmeklētājus pieņem iepriekš piesakoties pa telefonu 20272830

  1. Skolotājs logopēds 0,3 darba likme ar 5- 6 gadīgajiem bērniem 9 stundas nedēļā
  2. 830-1330 un T. 830-1230 sadarbojoties ar 5 - 6 gadu vecuma grupu skolotājām un vecākiem.

Apmeklētājus pieņem iepriekš piesakoties pa telefonu 28372102

 

Skolotāju palīgs 40 stundas nedēļā - katru dienu no 815 – 1430 un no1500 – 1645

Saimniecības pārzinis – darba laiks nenormēts 40 stundas nedēļā vai ADL

Pirmsskolas iestādes skolu māsa katru darba dienu no 830 – 930, 1500 – 1630

  Pavārs 40 stundas nedēļā

1.diena -  uz maiņām pavārs no 600 – 1000 un no 1015– 1415  un

  1. diena uz maiņām pavārs no 945 – 1400-1415– 1800

  Apkopēja 40 stundas nedēļā - katru darbadienu no no 600 –1100  un no  1200 –1500

  Veļas pārzine 40 stundas nedēļā. Katru darba dienu 830- 1230; 1300- 1700

  Sētnieks 28 stundas nedēļā – nenormēts darba laiks

  Remontstrādnieks 40 stundas nedēļā.  Katru darba dienu no 800 –1200, 1300 –1700

  Lietvedības sekretāre katru dienu 4 stundas

  Ēkas dežurants 20 stundas nedēļā. Katru darba dienu no no 1400 – 1800

(Administrācijas  darba laiks (ADL): P,O,T, C, P 830-1230; 1300-1700) 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA