Darbinieki un darba laiki

 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis”

2020./2021. mācību gada darbinieku darba laiki

Vadītājai darba laiks – 40 stundas nedēļā (Administrācijas darba laiks (ADL):

katru darba dienu  (830-1230; 1300-1700)

Apmeklētājus pieņem otrdienās no plkst. 1000- 1200,ceturtdien no plkst.1400 – 1600

vai iepriekš piesakoties pa telefonu 29342315

Izglītības iestādes metodiķis katru darba dienu no 830 – 1300 , 1330 – 1700

Apmeklētājus pieņem iepriekš piesakoties pa telefonu 26547317

Pirmsskolas izglītības skolotājs 40 stundas nedēļā - skatīt darba grafiku.

Pirmsskolas izglītības mūzikas un sporta skolotāja 40 stundas nedēļā  

katru darba dienu no 830-1230; 1300-1630 tai skaitā gatavošanās nodarbībām 4 stundas

nedēļā apmeklētājus pieņem iepriekš piesakoties pa telefonu 26908886

Skolotājs logopēds  1 darba likme 30 stundas nedēļā ar 4- 6 gadīgajiem bērniem 30 stundas nedēļā

Pirmdien  8.30- 13.00 un no 15.30 -18.00

Otrdien     13.00-18.00

            Trešdien    13.00-18.00

            Ceturtdien 8.30- 13.00 un no 15.30 -18.00

            Piektdien 8.30- 13.00 un no 15.30 -17.00

Apmeklētājus pieņem iepriekš piesakoties pa telefonu 20272830

Skolotājs logopēds 0,3 darba likmes 9 stundas nedēļā strādā ar 5-6 gadīgajiem izglītojamiem

             katru nedēļu Otrdienās  8.30-13.00

                      Trešdienās 8.30-13.00

Apmeklētājus pieņem iepriekš piesakoties pa telefonu 28372102

Skolotāju palīgs 40 stundas nedēļā - katru dienu no 8.15 – 14.30 un no15.00 – 16.45

Saimniecības pārzinis – darba laiks nenormēts 40 stundas nedēļā vai ADL

Pirmsskolas iestādes skolu māsa katru darba dienu no 8.30 – 9.30, 15.00 – 16.30

2 Pavāri katram 1 darba slodze 40 stundas nedēļā

  1. diena -  uz maiņām pavārs no 6.00– 10.00un no 10.15– 14.15  un
  2. diena uz maiņām pavārs no 9.45– 14.00-14.15– 18.00

  Apkopēja 40 stundas nedēļā - katru darbadienu no no 6.00 –11.00  un no  12.00 –15.00

  Veļas pārzine 40 stundas nedēļā. Katru darba dienu 8.30- 12.30; 13.00- 17.00

  Sētnieks 28 stundas nedēļā – nenormēts darba laiks

  Remontstrādnieks 40 stundas nedēļā.  Katru darba dienu no 8.00 –12.00, 13.00 –17.00

  Lietvedības sekretāre katru dienu 4 stundas

  Ēkas dežurants 20 stundas nedēļā. Katru darba dienu no no 14.00 – 18.00

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA