Pasākumu plāns

Pasākumu plāns

                                                       APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere 2020. gada augustā Rīkojuma Nr. 1-20/

Pasākumu plāns „Sprīdītī”

 2020./2021.mācību gadā

Ievērojot Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis".  

                      

 

Tēma integr.

rotaļnodarbībās

Pasākums

Laiks/ vieta

Atbildīgais

AUGUSTS

 

Pedagoģiskā sēde, darbinieku kopsapulce.

31.08

Vadītāja, metodiķe

SEPTEMBRIS

ES JAUNĀ VIDĒ.

Atkalredzēšanās svētki.

1. sept, zāle, grupās

10.00

Mūzikas sk./ metodiķe

   

Tēva diena.

13.sept.

“Mākonītis”skol.

   

 Viesizrāde Esmu liels!

15. sept. 15.30

RIKKO LELLES

   

Vecāku sapulces grupās.

14.-18.sept.

Grupu skolotājas

   

Olimpiskā diena!

18.sept.

Sporta sk

   

Foto diena!

11. sept.

grupu skolot./vadītāja

   

Ražas svētki.

28.sept. - 2. okt.

Grupu sk.

   

Orientēšanās sporta diena

Sākas astron.rudens.

22. septembrī

Sporta sk

OKTOBRIS

RUDENS

Skolotāju diena!

5. oktobrī

A-bas pr-ja

   

 Labo darbu nedēļa!Sveiciens Senioriem( zāļu tēju vākšana ).

05.-11. oktobris

Grupu skolotājas

metodiķe

NOVEMBRIS

LATVIJA

Mārtiņu laiks –  tematiskais pasākums mūzikas nodarbībās un grupās.

09.-13. nov.

Grupu skolotājas,

mūz. sk.

   

Viesizrāde.

 

Rīgas leļļu teātris

   

Patriotu nedēļa.

09. - 18. nov. novembris

Metodiķe

   

 Vecvecāku pēcpusdienas.

Grupās

«Pīlādzītis” skol..

   

Svētku rīts bērniem“Mans lepnums –mana valsts!”

17.nov.

10.00 zāle

Mūzikas sk./ metodiķe

   

Advente- Satikšanās ziemas dienā

( pedag. izrāde, dziesmas).

30. nov.

Grupu skol./mūzikas sk

DECEMBRIS

ZIEMASSVĒTKU GAIDĪŠANAS LAIKS. SAULGRIEŽI.

Svētku gaidās -sapulces, pēcpusdienas, darbnīcas.

Rūķu gājiens!

07. - 18.dec.

Grupu skolotājas

   

Ziemassvētki grupās

16.-18.dec.

Grupu sk.mūzikas sk., metodiķe

JANVĀ-

RIS

SAULES GADS.

Pedagoģiskā sēde.

5.janvārī zāle 13.00

Vadītāja,

metodiķe

   

Starptautiskā “Paldies” diena.

11. janvāris

Metodiķe.

   

Starptautiskā sniega diena.

( pēc laika apstākļiem)

No 18.. janv.

Grupu skolotājas

   

 

 

 

FEBRUĀ-

RIS

LAIKA SKAITĪŠANA.

Ziemas karnevāls.

12. febr.

“Ābolītis” skol.

   

Pedagogu veidota izrāde. Metenis.

16. febr.

Grupu skolotājas

MARTS

TAUPĪSIM, SAUDZĒSIM.

Burvju triku šovs.

4.marts 15.30

Abrakadabra -26319579

   

Teātris.

24.marts

"Saulēniņi"skol.

   

Viesizrāde “Tiki tak pulkstenītis”.(Burbuļciems)

25.marts

15.30

Metodiķe

APRĪLIS

LAI SKAN!

Joku diena.

 1. aprīlis

Metodiķe

   

Lieldienu lustes!

6. aprīlī ārā

“Kāpēcītis” skol.

         
   

Vecāku sapulce grupās.

Pēdējā ned., grupu telpas

Grupu skolotājas/Metod

   

Ekskursija sagatavošanas grupas bērniem.

 

 “Mākonītis” skol., vadītāja

MAIJS

ES JŪTOS DROŠI.

Bērnu rīts-Latvijas neatkarības atjaunošanas diena.

5. maijs

10.00

Metodiķis

   

Viesizrāde”Gliemezīša piedzīvojumi ."

5. maijā 15.30

Metodiķis ,RIKKO LELLES

   

Svētku koncerts Māmiņām.

7.maijs 16.30

Visi iest. darbin.

   

Ekskursijas uz ugunsdz. depo.

17. maijā

Grupu skolotājas

   

Pedagoģiskā sēde.

21. maijā,13.00

Vadītāja,metodiķe

   

Izlaidums „Mākonītī”.

28.maijā, 16.00

Gr.sk. ,mūz. sk., metodiķe

JŪNIJS-AUGUSTS

KO ES VARU, TO ES DARU!

Līgo svētki,

Annas - saimnieču diena.

22.jūnijs

26.jūlijs

Pedagogi pēc vasaras darba gr.

Plānā mācību gada laikā organizatorisku iemeslu dēļ var mainīties pasākumu datums un laiks. 
Lūdzam sekot līdzi informācijai grupu whatsapp

      Sagatavoja metodiķis A.APEINE

                                                                                                                                                                                                

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA