Pasākumu plāns

Pasākumu plāns

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja : I. Mestere

2019.gada 2. septembrī

Datums........................Rīkojuma Nr. 1-20/

Pasākumu plāns „Sprīdītī”

 2019./2020. mācību gadā

 

TĒMA

rotaļ-nodarbībās

PASĀKUMS

LAIKS/ VIETA

ATBILDĪGAIS

SEPTEMBRIS

ĢIMENE

Atkalredzēšanās svētki”Mazo draudziņ, pulkā nāc... rotaļas,

foto stūrītis-pirmā diena b/d

2. sept, zāle

10.00

Mūzikas sk./ metodiķe

   

Tēva diena

10.sept.

«Pīlādzītis”

   

Vecāku sapulces grupās

16.-20.sept.

grupu skolot.

   

Olimpiskā diena!

20.sept.

Sporta sk

   

Foto diena!

Pēc saskaņošanas

grupu skolot./vadītāja

   

Ražas nedēļa. ( bērnu un vecāku kopdarbu izstāde)

30-4.okt.

Grupu sk.

   

Viesizrāde “Latviešu tautas pasaciņas”

30.sept.15.30

Metodiķe

OKTOBRIS

RUDENS

 Pretī Zelta rudenim-orientēšanās sporta dienaSākas astron.rudens

3.okt.

Sporta sk

   

Skolotāju diena!(pārsteigums...)

7. oktobrī

A-bas pr-ja

   

Starptautiskā putras diena

Maizes diena

   
   

 Labo darbu nedēļa!Sveiciens Senioriem( zāļu tēju vākšana)

15. - 19. oktobris

grupu skolotājas

NOVEMBRIS

LATVIJA

Mārtiņu LAIKS –  tematiskais pasākums grupās

 

Grupu skolotājas

   

PATRIOTU NED. 7-15 (Robežsargu diena), Armijai 100-gade, Lāčplēša diena 100  

7. novembris

Grupu skolotājas

   

Viesizrāde “Un atkal Nezinītis”

8. nov. 9.15

metodiķe

   

Svētki “Mana Latvija” ar

VECVECĀKIEM

14. novembrī

zālē 16.00

 “Mākonītis”

   

“Latvija manas mājas”viesizrāde(eRIKA LELLES)

28.nov.15.30 novembris

metodiķe

DECEMBRIS

ZIEMAS - SVĒTKU LAIKS

Advente- Satikšanās ziemas dienā( pedag. izrāde, dziesmas)

2.decembris

zāle

Grupu skol./mūzikas sk

   

Svētku gaidās -sapulces, pēcpusdienas, darbnīcas

Ziemassvētki - eglītes

2 -13.dec

17, 18, 19-

ā,p;m,s;k

Grupu skolot. Grupu sk.  mūzikas sk., metodiķe

JANVĀRIS

KALENDĀRS

Pedagoģiskā sēde

9. janvārī zāle 13.00

Vadītāja,

metodiķe

   

Starptautiskā “PALDIES” diena

11. janvāris

Metodiķe,

mūz sk.

   

Starptautiskā sniega diena

( pēc laika apstākļiem)

No 20. janv.

Grupu skolotājas

   

Viesizrāde “Pasaka par sniedziņu”

24. janv.  15.30

metodiķe

   

Ziemas karnevāls

24. janv. - 10.00

 “Ābolītis”

FEBRUĀRIS

ES SABIEDRĪBĀ

Pedagogu veidota izrāde

2. nedēļā

Metodiķe

   

Metenis

25. februārī (6.)

Grupu skolotājas

MARTS

PĀRVĒRTĪBU LAIKS

Teātris

25. martā zāle 10.00

«Saulēniņi”

   

VIESIZRĀDE “TIKI TAK PULKSTENĪTIS”Burbuļciems

26. marts

15.30

Metodiķe

APRĪLIS

LAI SKAN!

Joku diena

 1. aprīlis

Metodiķe

   

Lieldienu lustes!

14. aprīlī ārā

“Kāpēcītis”

   

viesizrāde”Gliemezīša piedzīvojumi Lieldienās”

15. aprīlī 15.30

metodiķe

   

Viesizrāde “Viena maza pilsētiņa”TEĀTRIS-2

23.aprīlī

-15.30

metodiķe

   

Mūzikas skolas koncerts

 aprīlī

15. 30

Metodiķe

   

Vecāku sapulce grupās

Pēdējā ned., grupu telpas

Grupu skolotājas/

Metodiķe

MAIJS

DZĪVĪBAS SPĒKS

Ģimeņu diena – noslēgums PARKĀ  „Ko mēs varam, to mēs daram....!”

22. maijā 17.00

VISI

   

Ekskursija sagatavošanas grupas bērniem

 maijā

 “Ābolītis”, vadītāja

   

Ekskursijas uz ugunsdzēsēju depo

17. maijā

Grupu skolotājas

   

Pedagoģiskā sēde

21. maijā, 13.00

Vadītāja,metodiķe

   

Izlaidums „Ābolītī”

29. MAIJĀ, 16.00-17.00 zālē

“Ābolītis”gr. bērni, skol.,

Mūz. sk., metodiķe

vadītāja

JŪNIJS-AUGUSTS

Ko es protu;

Vasaras prieki;

Līgo svētki,

Annas - saimnieču diena

22.jūnijs

27.jūlijs

 

Visa gada garumā  koncerti, filmas, multfilmas uz lielā ekrāna pēc bērnu izvēles ,tēmas ietvaros!

Ja mainīsies notikumu laiki, secība, par to tiks sniegta informācija

                                                                                                 Sagatavoja metodiķe A.APEINE

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA