Dienas gaita

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

  1. gada 2. septembrī

Datums........................Rīkojuma Nr.   1-20/    

 

Dienas gaitas plānojums

2019./20.m.g.

Saulēniņos” 1,5 – 3 gadi

MĀCĪBU SATURA ĪSTENOŠANA VISAS DIENAS GARUMĀ saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.716, 21.11.2018. „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu “  

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

  1. gada 2. septembrī

Datums........................Rīkojuma Nr.   1-20/    

 

Dienas gaitas plānojums

2019./20.m.g.

Pīlādzītī” 3-4 gadi

MĀCĪBU SATURA ĪSTENOŠANA VISAS DIENAS GARUMĀ Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.716, 21.11.2018. „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijāmun pirmsskolas izglītības programmu “ 

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

  1. gada 2. septembrī

Datums........................Rīkojuma Nr.   1-20/    

Dienas gaitas plānojums

2019./20.m.g.

Kāpēcītī” 4-5 gadi

MĀCĪBU SATURA ĪSTENOŠANA VISAS DIENAS GARUMĀ Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.716, 21.11.2018. „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijāmun pirmsskolas izglītības programmu “ 

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

  1. gada 2. septembrī

Datums........................Rīkojuma Nr.   1-20/    

 

Dienas gaitas plānojums

2019./ 20. m. g.

Mākonītī” 5-6 gadi

 

MĀCĪBU SATURA ĪSTENOŠANA VISAS DIENAS GARUMĀ Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.716, 21.11.2018. „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu “  

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja :                         I. Mestere

  1. gada 2. septembrī

Datums........................Rīkojuma Nr.   1-20/    

Dienas gaitas plānojums

2019./20. m. g.

ĀBOLĪTĪ” 6-7 gadi

MĀCĪBU SATURA ĪSTENOŠANA VISAS DIENAS GARUMĀ Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.716, 21.11.2018. „Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijāmun pirmsskolas izglītības programmu “ 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA