Aktualitātes

  Aicinām visus atbalstīt jau esošo tradīciju

VĀKT ZĀĻU TĒJAS!

okt aktual

Kā līdz šim, bērni tējas safasēs, rakstīs nosaukumus, vēlējumus un kā dāvaniņu nesīs Varakļānu aprūpes centra iemītniekiem.

sept aktual

kompozīciju izstāde"RUDENS RAIBUMIŅI"

IZSTĀDĒ TIEK IZVIETOTAS TEMATISKAS KOMPOZĪCIJAS NO DABAS MATERIĀLIEM.(NOLEMTS GRUPU VECĀKU SAPULCĒS)

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA