Aktualitātes

SKOLOTĀJS LOGOPĒDS

Darba apraksts

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

izsludina pieteikšanos uz logopēda amatu (uz noteiktu laiku)

Darba alga (bruto) 697,60EUR

(Slodze 0,7 ) iespējama slodzes palielināšana

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija vai augstākā izglītība un logopēda vai audiologopēda kvalifikācija (var būt pēdējā kursa students);
 • Prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • Spēja būt atbildīgam par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;
 • Augsta saskarsmes kultūra un komunikācijas prasme;
 • Prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;
 • Sadarbspējīgs Covid 19 vakcinācijas sertifikāts.

 Galvenie pienākumi:

 • Veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi;
 • Plānot savu darbu, sastādīt logopēdiskās korekcijas stundu grafiku gan pirmsskolā, gan pamatskolā;
 • Aizpildīt skolotāja logopēda dokumentāciju, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un izglītības iestādes noteiktajām prasībām.

 

Pieteikuma dokumentus – CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentus, lūdzam iesniegt Varakļānu pirmsskolā “Sprīdītis”,Rēzeknes iela 1, Varakļāni, LV4838  vai e-pasta adresē Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (ar norādi “Logopēds”). Kontakttālrunis informācijai: 29342315

Varakļānu novada pašvaldība informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi.

APSTIPRINU:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes  „Sprīdītis”

vadītāja v.i. :                       A. Apeine

2021.gada 11.oktobrī

Rīkojums Nr. 1-20/49 

Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtība Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"

  Izdoti saskaņā ar

Ministru kabineta

 1. gada 28. septembra

noteikumiem Nr. 662

"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19

 infekcijas izplatības ierobežošanai"

 

Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus (informēšana; distancēšanās; higiēna; personas veselības stāvokļa uzraudzība) piesardzības pasākumus; pulcēšanās prasības un ierobežojumus; personām veicamos īpašos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Izglītības iestāde:
1. Nosaka kārtību un atbildīgos par šo noteikumu noteikto pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu.

 1. Nosaka distancēšanās pasākumus:

2.1. Visi pasākumi notiek katrai Iestādes bērnu grupai atsevišķi,nesatiekoties divām grupām vienlaikus ne koridorā, ne zālē(atbildīgais grupu skolotāji), vienas grupas ietvaros distancēšanās nenotiek.

2.2. Lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu distancēšanos, izglītojamo pieņemšana un nodošana vecākiem, likumiskajiem pārstāvjiem tiek organizēta  pie Iestādes ieejas, lietojot sejas masku, vai labvēlīgos laikapstākļos grupas rotaļu laukumā :

2.2.1. Bērnu pieņemšana un nodošana Iestādē tiek pieļauta tikai pa atbilstošām ieejas durvīm :

 • “SAULĒNIŅU” grupas bērni pa savu grupas ieeju līdz ārdurvīm;
 • “PĪLĀDZĪTIS", "KĀPĒCĪTIS”,"ĀBOLĪTIS","MĀKONĪTIS", "CĀLĪŠI" un "SPRĪDĪŠI"grupas bērni pa Iestādes ieeju līdz ārdurvīm, ievērojot distanti;

2.2.2. . Ģērbtuves izmantošana pirmsskolas izglītības iestādēs: -Lai mazinātu pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo (1,5-3 gadu vecuma grupu) stresu, uzsākot mācības pirmsskolas izglītības iestādē pirmajā apmeklējuma dienā, viens no vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem var ievest izglītojamo ģērbtuvē,lietojot sejas masku un uzrādot vakcinācijas sertifikātu vai derīgu negatīvu testa rezultātu.

2.2.3. Bērnam aizliegts vienam bez atbildīgā dežuranta uzturēties Iestādes telpās, vai teritorijā bez likumiskā pārstāvja.

2.2.4. Ja bērnu nepieciešams izņemt pusdienlaikā, par to tiek informēti grupas pedagogi pa telefonu.

 1. Iestāde savā darbībā turpina nodrošināt Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” ,MK 2021.gada 28. septembra noteikumus nr. 662, MK rīkojumu Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" prasību ievērošanu.
 1. Izglītojamie, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, sejas masku nelieto.
 2. Iestādē iekštelpās visi darbinieki lieto pareizi uzliktas sejas maskas, ievēro distanci.
 1. Izglītības iestāžu darbinieki, kam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, savus darba pienākumus var veikt, uzrādot testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes skrīninga ietvarā veiktu Covid-19 testa rezultātu, kas ir negatīvs.
 2. Izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz vecāku un aizbildņu atbildību.

8.Kārtību izvieto pie Iestādes ieejām,  un grupu whatsapp Iestādes mājas lapā.

 1. Kārtība var tikt papildināta, izmaiņu veikšanas nepieciešamību nosaka likumdošanas izmaiņas un no tā izrietošo izmaiņu nepieciešamība.
 1. Apmeklētāju pieņemšana Iestādē tiek organizēta tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa telefonu 29342315.
 1. Atbildīgais par epidemioloģiskās drošības pasākumu, ierobežošanas pamatprincipu , pulcēšanās prasību ievērošanu Iestādē pirmsskolas iestādes un skolu māsa Anita Kanča, telefons- 29557299.

Vecāku sapulces grupās:

IEVĒROJOT Epidemioloģiskās drošības pasākumu kārtību Covid-19 infekcijas

izplatības ierobežošanai Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"!

"Ābolītis" -6. SEPTEMBRĪ

"Kāpēcītis" -7. SEPTEMBRĪ

"Mākonītis" -8. SEPTEMBRĪ

 

"Saulēniņi"- 9. SEPTEMBRĪ

 

"Pīlādzītis" - 10. SEPTEMBRĪ

              Sapulču sākums visās grupās 17.00

                       SĪKĀKA INFORMĀCIJA GRUPU WHATSAPP !

 

 

 

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA