Aktivitātes

Varakļānu novada, Varakļānu PII”Sprīdītis”

“Orientēšanās 2020” pasākums

Nolikums

MOTO-”Sporto mazi, sporto lieli,

visi no tā prieku gūst”

 

1.Mērķis

    Veicināt bērnu interesi par orientēšanās sportu, un attīstīt sportiskās spējas.Radīt bērniem dzīvespriecīgu noskaņojumu. Aktivizēt sadarbību izglītojamais-vecāks-PII

 1. Uzdevums
 • Veicināt vispārīgo fizisko attīstību.
 • Pilnveidot kustību, koordināciju un orientēšanās prasmi.
 • Radīt bērniem vēlmi sadarboties, būt izturīgiem.

3.Dalībnieki

    Varakļānu novada, Varakļānu PII”Sprīdītis” izglītojamie un viņu vecāki.

 1. Vieta un laiks

   1.10.2020 plkst.16.30

Varakļānu PII”Sprīdītis”sporta laukums

5.Komandas mājas darbs

   Katrai ģimenei sava atšķirības zīme-krāsa, tērps, aksesuārs

6.Programma

 • Pulcēšanās
 • Vadītāsjas, sporta skolotājas uzruna.Instrukcija
 • STARTS
 • Orientēšanās
 • FINIŠS-reģistrācija
 • Vakariņas
 • Vecāku stafete
 • Apbalvošana

7.Orientēšanās

   5 kontrolpunkti(skat.pielikumā)

8.Apbalvošana

    1.vietas, 2.vietas, 3 vietas apbalvošana-medaļa, dāvana, diploms.

Katrai ģimenei tiek pasniegts diploms par piedalīšanos.

9.Pieteikšanās

Līdz 28.septembrim pie grupu skolotājām. (Jānorāda ģimenes komandu dalībnieku skaits)

AKTIVITĀTES "SPRĪDĪTĪ"

SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ

ATKALREDZĒŠANĀS SVĒTKI 1. septembrī

TĒVA DIENA  grupās 11., 14. septembris

VECĀKU SAPULCES:

-GRUPĀ "SAULĒNIŅI"    4. septembrī 17.00

-GRUPĀ "KĀPĒCĪTIS"     7.septembrī plkst. 17.00

-GRUPĀ "PĪLĀDZĪTIS"    8. septembrī plkst. 17.00

-GRUPĀ "MĀKONĪTIS"   9. septembrī plkst. 17.00

-GRUPĀ "ĀBOLĪTIS"      10.septembrī plkst. 17.00

FOTO DIENA    grupās 11. septembrī 9.30

OLIMPISKĀ DIENA    grupās 18. septembrī

ORIENTĒŠANĀS DIENA    grupās 22.septembrī

OKTOBRĪ

RAŽAS SVĒTKI    grupās oktobra pirmā, otrā nedēļa

LABO DARBU NEDĒĻA    grupās oktobra pirmā nedēļa

SKOLOTĀJU DIENA    grupās 2.,5. oktobrī

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA