Aktivitātes

Dzejas rīts Latvijai!

  1. oktobrī Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” norisinājās dzejas rīts, veltīts Latvijas simtgadei. Mūsu bērnu rokas vēl ir mazas, lai sarūpētu lielas dāvanas, bet izteiksmīgi norunāt dzejoli gan mēs protam.

Vidū starp esošo un nākošo....

2018./19. mācību gads izskanējis – mēs “Sprīdītī” droši varam teikt -rotaļu laiks, jo galvenā darbība pirmsskolā, lai bērns pilnvērtīgi izpaustos un attīstītos psihiskajā, fiziskajā un sociālajās jomās ir rotaļa un rotaļnodarbība. Rudenī pirmsskolā nāks jaunas pārmaiņas, mainīsies pirmsskolas izglītības satura uzdevumi. Lūk mazs ieskats saturā:

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA