Aktivitātes

AKTIVITĀTES "SPRĪDĪTĪ"

SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ

ATKALREDZĒŠANĀS SVĒTKI 1. septembrī

TĒVA DIENA  grupās 11., 14. septembris

VECĀKU SAPULCES:

-GRUPĀ "SAULĒNIŅI"    4. septembrī 17.00

-GRUPĀ "KĀPĒCĪTIS"     7.septembrī plkst. 17.00

-GRUPĀ "PĪLĀDZĪTIS"    8. septembrī plkst. 17.00

-GRUPĀ "MĀKONĪTIS"   9. septembrī plkst. 17.00

-GRUPĀ "ĀBOLĪTIS"      10.septembrī plkst. 17.00

FOTO DIENA    grupās 11. septembrī 9.30

OLIMPISKĀ DIENA    grupās 18. septembrī

ORIENTĒŠANĀS DIENA    grupās 22.septembrī

OKTOBRĪ

RAŽAS SVĒTKI    grupās oktobra pirmā, otrā nedēļa

LABO DARBU NEDĒĻA    grupās oktobra pirmā nedēļa

SKOLOTĀJU DIENA    grupās 2.,5. oktobrī

3.februārī PII "Sprīdītis"  Ābolīšu grupiņas bērni devās ciemos pie Stirnienes pansionāta iemītniekiem. Bērni kopā ar saviem vecākiem iepriekš bija sagatavojuši dažādas zāļu tējas, medu un citus gardumus ar ko iepriecināt pansionāta iemītniekus. Visi kopā minējām mīklas, atcerējāmies dažadus ticējumus, nodziedājām dziesmu un, atzīmējot "Sveču" dienu, bērni kopā ar pansionāta iemītniekiem, izveidoja sveces no vaska plāksnēm un burciņas pārvērta par svečturiem. Viss notika ļoti sirsnīgā un radošā gaisotnē. Paldies visiem pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem par jauko uzņemšanu, cienastu un ekskursiju!

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA