Aktivitātes

Oktobris - Skolotāju dienā!

Skolotāju dienā!

Oktobra sākumā visā Latvijā atzīmē Skolotāju dienu. Reizēm pietiek ar mazām lietām, lai kādu iepriecinātu, tāpēc arī mēs, PII „Sprīdītis”, skolotājas šajā dienā veltījām viena otrai apsveikuma un uzmundrinājuma vārdus, darbojāmies radoši meistardarbnīcā un gatavojām no bērza tāss mūzikas instrumentus– grabuļus. Paldies Astrīdai un „Latgaļu sātai” par meistarklasi un paliekošu vērtību, jo šos mūzikas instrumentus skandinās mūsu „Sprīdīša” bērni. Bet skolotājās paliks gandarījums un prieks par kopā būšanu un šo dienu.

Skolotāja Mārīte

Arī kaimiņi pirmsskolas skolotāji, Madonas novadā, atzīmē Skolotāju dienu.  Praulienas pirmsskolas izglītības iestādes"Pasaciņa"darbinieki brauca ekskursijā pa Latgali, un mēs sagatavojām pārsteigumu, uzņēmām kolēģus savā iestādē, kaut arī svētdiena, bet SKOLOTĀJU DIENA! Viesi apskatīja mūsu iestādi un pie tējas krūzes runājām par pirmsskolas skolotāja lomu bērnu izglītošanā jaunajā mācību procesā. Lai tuvāk iepazītu mūsu novadu ,piedāvājām ekskursiju uz Varakļānu muižas pili un vēl kolēģiem bija iespēja apmeklēt Obelišku fermu. Kolēģiem tā bija iespēja izrauties no ikdienas tik ļoti grūtā un tik ļoti atbildīgā pirmsskolas skolotāja darba un ļaut iespēju būt kopā ar savējiem brīvbrīdī.

skolotaju diena DSC 1210

Metodiķe Aija

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA