Aktivitātes

“Tīrai Latvijai”

Projekts “Tīrai Latvijai” ir noslēdzies!

Šajā mācību gadā “Sprīdītis” var lepoties ar savākto makulatūras daudzumu. Kilograms pie kilograma un kopā savāktas trīs tonnas makulatūras! Par šo darbu mēs pretī saņemsim 15 kg papīra, ko izmantosim bērnu izglītošanas procesā un rotaļās.

Par ieguldīto darbu un atbalstu izsakām pateicību visaktīvākajiem makulatūras vācējiem:

Felicitas Ivetas Dūdas-Čačas ģimenei no grupas“Saulēniņi”

Annas Mazures ģimenei no grupas“Kāpēcītis”

kā arī

Agneses Strodes ģimenei no grupas“Saulēniņi”

Esteres un Dārtas Zepu ģimenei no grupas“Kāpēcītis”un “Ābolītis”

Madaras Stafeckas ģimenei no grupas”Pīlādzītis”

Gabrielas Inčas ģimenei no grupas”Pīlādzītis”

Olivera Pauniņa ģimenei no grupas”Pīlādzītis”

Baibas Šķēles ģimenei no grupas”Pīlādzītis”

un pārējiem, kuri nepieteicās, bet klusi nolika makulatūru jau zināmā vietā. Paldies visiem par piedalīšanos( varbūt kādu nenosaucu), jo ieguvēji jau būs mūsu bērni!

Metodiķe Aija

Sadarbība ar Varakļānu vidusskolu!

  1. aprīlī Varakļānu vidusskolas jaunāko klašu bērni pārsteidza mazos Sprīdīšus ar JOKU KONCERTU, jo kā teica skolotāja Aina Kazāka, jokoties var visu nedēļu. Tad nu skolas bērni lika vienā zupas katlā jokus, dejas ,dzejoļus un rotaļas. Bērnudārza bērniem šis pasākums bija gan smieklīgs, gan interesants, gan izglītojošs, jo lielāko daļu zināšanu bērni gūst rotaļājoties, vērojot, paši darbojoties.

Paldies draugiem no vidusskolas un uz turpmāku sadarbību!

Metodiķe Aija

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA