Aktivitātes

Teātris bērniem “Zinīte un Nezinītis”

Viesizrāde “Zinīte un Nezinītis”

  1. februārī pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” viesojās muzikāli izglītojošs teātris bērniem “Zinīte un Nezinītis”. Izrādes gaitā bērni spēja pamācīt Nezinīti un atgādināja par nepabeigtajiem darbiņiem. Bērni gan līdzpārdzīvoja, gan priecājās par to, ka Nezinītis ar Zinītes palīdzību pārvarēja slinkumu un iemācījās kārtīgi sakārtot savu istabu un palīdzēt mammai darbiņus darīt. Izrādes izskaņā Zinīte mūsu bērniem uzdāvināja rotaļu suņuku Tobi.

Skolotāja Daiga

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA