Aktivitātes

PALDIES.

Lai kļūst par tradīciju!

  1. janvārī – Vispasaules “Paldies!” diena. Arī mēs piedalījāmies. Katrs mūsu iestādē varēja pateikt “Paldies!”- kādam, kas ikdienā maz sastopams, bet lielus darbus dara, kādam, kas ir vismīļākais, kādam, kas ir vistuvākais.... Piedalījās vecāki, bērni, darbinieki, viens otram uz speciāli izveidota stenda, novietojot PALDIES – AR ZĪMĒJUMU, PATEICĪBU, LABU VĀRDU..., bērni grupās uz tāfeles, zīmējumos rakstīja, zīmēja”PALDIES” saviem mīļajiem ģimenē. Sveicienus nosūtījām arī novada darbiniekiem, sadarbības kolēģiem kaimiņu novadā...Cik patīkami bija saņemt šo paldies un saņemt atbildi pēc sveiciena!

Mūsu vēlme – lai šīs dienas atzīmēšana kļūst par tradīciju katru gadu, jo PALDIES nekad nevar būt par daudz, ja to saka patiesi, no sirds!

Metodiķe Aija

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA