Aktivitātes

Svētki Latvijai un Vecvecākiem!

Latvija – tā mums katram ir viena, bet katram šķiet citāda. No sniega baltumā mirdzošām kāpām Kurzemē  līdz vasaras vēja glāstiem tveicīga jūlija pēcpusdienā Zemgalē.No rudens lapu krāsainās uguņošanas Vidzemē līdz pavasara iezvanīšanai Latgalē . Mēs nākam pie Tevis, Latvija, lieli un mazi, jauni un ne tik jauni, tik dažādi savās domās un izjūtās, mēs nākam, lai Tevi uzrunātu....

Ar šādiem vārdiem 16.novembrī “Sprīdītī” sākās svētku koncerts “Tu esi Latvija”.

Par goda viesiem tika aicināti vecmāmiņas un vectētiņi, jo viņu spēkos ir stiprināt ģimeni, dzimtu, valsti.

Vakara vadītāji aicināja viesus svētku gaitā aktīvi līdzdarboties, palīdzēt mazbērniem priekšnesumos.

Kopā ar mazbērniem tika dziedāta Latvijas valsts himna, dziesma “Nāk rudens izgreznot Latviju” un vēl, un vēl.

Pasākuma gaitā ieradās Vectēvs un Mazmeitiņa. Viņa tieca – Es braukšu prom uz ārzemēm.

Vectēvs ar gudru ziņu atbildēja, lai vispirms apskata Latviju! Un tā, likuši plecos mugursomu, abi palīdzēja bērniem un skatītājiem izstaigāt Latviju krustu šķērsu.

Vispirms “Saulēniņu”(1,5-3gadi) grupas bērni vilcienā Rēzekne- Rīga ceļotājus nogādāja Rīgā, kur “Pīlādzīšu”(4-5g) grupas bērni parādīja ļaužu sadzīvi galvaspilsētā. Ceļa maizē tika iedots cukurgailītis!

Tālāk ceļotāji ar mašīnu devās uz Vidzemi, tur “Kāpēcīšu”(3-4g) grupas bērni izdejoja “Skaisti dziedi lakstīgala”, viesi skanīgi dziedāja līdzi. Ceļa maizē Vectēvs un Mazmeitiņa saņēma kaņepju sviestu, lai būtu spēks.

Kur tālāk?  Ar kuģīti uz Kurzemi, pāri Rīgās jūras līcim, lai noklausītos, kā vecvecāki dzied karaoke – R.Paula dziesmu “Kurzeme”. Kurzemnieki ceļamaizē iedeva sklandu rausi.

Vēl jau priekšā maizes zeme Zemgale. Tur sastapām Sprīdīti un citus pasakas varoņus( tēlos iejutās iestādes darbinieki), bet Rundāles pilī mazie galminieki,”Mākonīša”(6-7g) un “Ābolīša” grupu bērni dejoja “Polonēzi”. Dodoties prom, ceļotāji no paša Zemgales Karaļa saņēma maizes klaipu.

Jau  tumsa klāt, bet ceļotāji vēl sēdās zirga pajūgā un manīgi devās uz Latgali, jo  nekur nav tik skaisti svētku vakari, kā Latgalē, nekur nedejo tik skaisti valsi, kā Latgalē, tāpēc vectētiņi uzlūdza vecmāmiņas uz valsi.

Te nu Mazmeita  saprata, ka nekur nav tik labi kā mājās- Latvijā.

Skanot dziesmām “Laimīgā zeme”, ''Ābolīša”(5-6g) grupas bērnu izpildījumā, un “Daudz laimes, Latvija!”, ko dziedāja bērnu koris, plīvojot sarkanbaltsarkanajiem karodziņiem, visā zālē skanēja saucieni –

Daudz laimes, Latvija!

Bet svētki jau nebeidzās ar koncertu. Mazbērni ņēma vecvecākus pie rokas, aicināja ciemoties savās grupiņās, kur atkal pārsteigums – mazbērnu pašdarināti apsveikumi, mazbērnu skandēti dzejoļi un svētku kliņģeris!

Nav jau svarīgi, vai atceramies visus vārdus dziesmai, nav svarīgi, ja sajūk deju solis, mēs vēl esam mazi, mums ir mīļi, dzīvesgudri vecvecāki, kas to pamācīs. Svētkos un ikdienā svarīgi ir kopā būt dažādās paaudzēs, lepoties ar vietu, kur esi dzimis, stiprināt ģimeni, dzimtu, lepoties ar savu tautu, tad arī valsts būs stipra!

Metodiķe Aija

2018.g

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA