Aktivitātes

18. gada rudens

Gatavošanās svētkiem.

Kā katru svētku gaidīšana, arī Latvijas dzimšanas dienas svinības gaidījām ar saviļņojumu.

Latvijai 100! Tātad vajag kaut ko varenāku. Tad nu sākās meistardarbnīcas – darbinieki zīmējām latvju rakstus uz finiera, tad  tētis Jānis Sondors izgrieza zīmes, aktīvistu grupiņa vairākkārtīgi nokrāsoja un visbeidzot Gatis Urka un Mārtiņš Kančs zīmes uzstādīja, lai prieks bērniem, vecākiem un visiem, visiem, kas garām iet un tur sirdī Latviju. Lai rotājumi būtu vēl iespaidīgāki, krāsojām lielās burkas sarkanbaltsarkanas, piepildījām ar gaismām, izrotājām lielu skaitli 100 un svētki var sākties.. bet arī ar to vēl nebija pietiekoši, svinību zālē ar vecāku gādību no cimdiem izveidojām rakstu zīmes uz sienas. Lai sasilda!

Svētku kulminācija.

  1. novembra pievakarē “Sprīdītī” liela rosība. Skanēja latviska mūzika, bērni saposušies, nāca ciemiņi – sākās svētku koncerts, veltīts Latvijas simtgadei.

Pasākumu kuplināja goda viesi – vecvecāki. Kā katros valsts svētkos, arī šoreiz kopīgi tika dziedāta valsts himna. Vakara gaitā bērni, goda viesi un iestādes visi darbinieki ar Vectēva un Mazmeitiņas palīdzību izceļoja krustu šķērsu pāri visai Latvijai, iegriezās katrā novadā un palīdzēja bērniem izdziedāt, izdejot, dzejā izrunāt to, ka nekur nav tik labi kā mājās- Latvijā un noslēgumā, skanot valsim, vecvecāki pat kāpa uz deju plača!

Daudz laimes, Latvija – sauca visi zālē klātesošie, tā skanēja arī kulminācijas dziesma! Tas bija saviļņojoši – skanīgs dziedājums,simtu mazo rociņu un sarkanbaltsarkano karodziņu plīvojums!

Daudz laimes, Latvija!

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA