Aktivitātes

Skolotājas raksta - Novembris

Dzejas rīts Latvijai!

  1. oktobrī Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” norisinājās dzejas rīts veltīts Latvijas simtgadei. Mūsu bērnu rokas vēl ir mazas, lai sarūpētu lielas dāvanas, bet izteiksmīgi norunāt dzejoli gan mēs protam.

Pirms pasākuma grupās notika mini konkursi, kuros žūrija izvirzīja drosmīgākos, atraktīvākos, izteiksmīgākos dzejoļu runātājus no katras grupas.

Bērni savas izjūtas, domas un vēlējumus Latvijai izteica dažādu autoru dzejā, arī tautas dziesmās un latgaliešu valodā!

Dzejas svētkos piedalījās 15 runātāji, pārējie bērni atbalstīja savējos ar aplausiem. Mazajiem dzejoļu runātājiem tika piešķirtas dažādas nominācijas.

Izsakām lielu paldies atsaucīgajiem vecākiem par bērnu sagatavošanu un atbalstu.

Sveicam Latviju dzimšanas dienā!

Skolotājas Marta un Daiga

Gatavošanās svētkiem.

Kā katru svētku gaidīšana, arī Latvijas dzimšanas dienas svinības gaidījām ar saviļņojumu.

Latvijai 100! Tātad vajag kaut ko varenāku.

Tad nu sākās meistardarbnīcas – darbinieki zīmējām latvju rakstus uz finiera, tad tētis Jānis Sondors izgrieza zīmes, vecāku aktīvistu grupiņa vairākkārtīgi nokrāsoja un visbeidzot Gatis Urka un Mārtiņš Kančs zīmes uzstādīja, lai prieks bērniem, vecākiem un visiem, visiem, kas garām iet un tur sirdī Latviju.

Lai rotājumi būtu vēl iespaidīgāki, krāsojām lielās burkas sarkanbaltsarkanas, piepildījām ar gaismām, izrotājām lielu skaitli 100 un svētki var sākties.. bet arī ar to vēl nebija pietiekoši, svinību zālē ar vecāku gādību no cimdiem izveidojām rakstu zīmes uz sienas. Lai sasilda!

Aija

 

Tikšanās ar zemessargiem

Viens no simtgadei veltītajiem pasākumiem iestādē bija tikšanās ar zemessargiem. Lai bērnos ieaudzinātu patriotisma jūtas pret savu dzimteni, 7.novembrī Varaklānu pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” ieradās trīs zemessargi. Viņi demonstrēja savus tērpus un ekipējumu. Bērniem tika dota iespēja uzvilkt smagās somas, ķiveres un maskēšanās cepures. Tika izmēģināta arī teltene- vienvietīga telts, kur zemessargi guļ mācību laikā. Zemessargi stāstīja par savām mācībām, bērni uzzināja arī to, kas jādara, lai kļūtu par zemessargu. Bērniem ļoti interesants likās viss, ko zemessargi stāstīja un rādīja, īpaši noslēgums, kad bērnu sejas tika apzīmētas ar īstām maskēšanās krāsām.

Paldies zemessargiem Oskaram, Guntaram un Mikam par darbu!

Ilze Kanča

Es mīlu tevi, Latvija!

Nedēļa pirms Latvijas 100 dzimšanas dienas bija pasākumiem bagāta. Viens no skanīgākajiem- viktorīna ''Es mīlu Tevi Latvija''. Viktorīnu lielākā daļa esam vērojuši pa TV ekrāniem, bet šoreiz tā tika izspēlēta pie mums ''Sprīdītī''. Komandas tika komplektētas ieskaitot katras grupas bērnu vecākus, kuri šoreiz tika pieteikti Latvijā pazīstamu cilvēku vārdos. Tāpat kā TV viktorīnā, arī šeit bija spēles vadītājs- Madara, atbildīgais par muzikalitāti- Līva ar mazajiem dziedātājiem. Visi pārējie- bērni, vecāki, pirmsskolas darbinieki aktīvi atbalstīja savas komandas. Šinī vakarā valdīja humors un prieks.

Mīļš paldies vecākiem, kuri atsaucās un atbalstīja šo pasākumu!

Inga

 

 

 

 

 

Svētku kulminācija.

  1. novembra pievakarē “Sprīdītī” liela rosība. Skanēja latviska mūzika, bērni saposušies, nāca ciemiņi – sākās svētku koncerts, veltīts Latvijas simtgadei.

Pasākumu kuplināja goda viesi – vecvecāki. Kā katros valsts svētkos, arī šoreiz kopīgi tika dziedāta valsts himna. Vakara gaitā bērni, goda viesi un iestādes visi darbinieki ar Vectēva un Mazmeitiņas palīdzību izceļoja krustu šķērsu pāri visai Latvijai, iegriezās katrā novadā un palīdzēja bērniem izdziedāt, izdejot, dzejā izrunāt to, ka nekur nav tik labi kā mājās- Latvijā un noslēgumā, skanot valsim, vecvecāki pat kāpa uz deju plača!

Daudz laimes, Latvija – sauca visi zālē klātesošie, tā skanēja arī kulminācijas dziesma! Tas bija saviļņojoši – skanīgs dziedājums,simtu mazo rociņu un sarkanbaltsarkano karodziņu plīvojums!

Daudz laimes, Latvija!

Aija

Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis»

Varakļāni - vēsturiski Latgale, teritoriāli Vidzeme. Vieta, kura atrodas gandrīz vienādā attālumā no Preiļiem, Madonas, Jēkabpils, Rēzeknes.

Kontakti

Kontaktinformācija: Rēzeknes iela 1, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838,

Vadītāja Ilga Mestere:
e-pasts:bernudarzs@varaklani.lv
tālr.: 29342315
Izglītības metodiķe: Aija Apeine tālr. 26547317, e-pasts aiap@inbox.lv
Saimniecības daļas pārzine: Sandra Ūzuliņa tālr.: 25926400
Lietvedības sekretāre: Inese Vulāne tālr.: 22473808
Medmāsa: Anita Kanča tālr.: 29557299

© 2020. All Rights Reserved. Designed By DS PRO Latvija SIA